REALIZACE-INTERIÉR-VÝSTAVY- EXPOZICE-REKLAMA

,, nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i

otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby

nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem

té šelmy nebo číslicí jejího

jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte

číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo

šest set šedesát šest "

 

Tajemné a neustále zkoumané, mystické kultovní číslo.


V tom čísle vidím .sílu tajemno.Určitou záhadu a snad i

štěstí. Mnozí říkaji, je to ,,číslo antikrista ". Mnoho lidí

mnoho názoru. Jiný názor ,,je to číslo spojené se vznikem

náboženství".

Ja věřím v jeho sílu v jeho tajemnou strukturu. Tohle číslo

má pevný základ, je silné a spolehlivé.Už trvá, věky věků.

Neustále se objevuje a je. Zaujalo mne a rozhodl jsem se

s ním spojit alespoň v

názvu mé firmy.

                                                   

                                     Miroslav Čajanek